מאמר מאת Boaz Arad המרכז את ההתיחסות לפעילי צדק חברתי – חדר המצב והגאולוג יוסי לנגוצקי כפי שעלו בדיון ב ערוץ 20.

מדוע הנפגעים הראשונים מאיסור ייצוא גז יהיו אזרחי ישראל? משמעות התגליות ברחבי עולם, מגבלותהמערכת הבנקאות בישראל והצורך במשקיעים לפיתוח מאגרי הגז ועוד עובדות בלתי נוחות לדוגלים בהלאמות.

http://mida.org.il/2015/06/21/%D7%A9%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92/

תגובות