מאמרו של ד"ר מיכאל שראל ב Israel Hayom ישראל היום – כשל שוק – או כשל בהבנה?
"לאחרונה פורסם ראיון עם ח"כ רועי פולקמן, שקבע כי "כאשר יש כשל שוק, מחובתנו כמחוקקים להתערב ולפתור אותו". דברים ברוח דומה משמיעים נבחרי ציבור רבים, וגם רוב אמצעי התקשורת. יתרה מכך, אני מנחש שסקר דעת קהל יגלה שרוב הציבור משוכנע שקביעה נחרצת זו אכן מוצדקת ונכונה. אלו שלמדו קורס או שניים בכלכלה אף עשויים להתפתות להסביר שגם הכלכלנים המאמינים בשוק חופשי ובתחרות, סבורים שבמקרה של כשל שוק חובת הממשלה והמחוקקים להתערב.
…ברם, הקביעה ש"כאשר יש כשל שוק מחובתם של נבחרי הציבור להתערב ולפתור אותו" מוטעית מיסודה. היא מבוססת על חוסר הבנה (או בלבול) לגבי ההבדל הלוגי בין "תנאי הכרחי" ל"תנאי מספיק". כשל שוק הכרחי להתערבות ממשלתית, אך אינו תנאי מספיק. או, במילים אחרות, הממשלה צריכה להתערב רק כאשר יש כשל שוק, אך לא בכל פעם שיש כשל שוק. ומדוע לא? מכיוון שהתערבות הממשלה עלולה ליצור בעצמה פגיעה ברווחת האזרחים, שהיא גדולה מהפגיעה שנגרמה מכשל השוק שבו הממשלה טיפלה."
משפט מפתח: "הממשלה מחליטה להתערב יחסית בקלות, אך מתקשה מאוד להפסיק להתערב."
כדאי לקרוא גם הנייר של ירדן גזית בנושא:
http://www.jims-israel.org/PDF/133_2.pdf

תגובות