מאמרו של בועז ארד על מאבק התרבות" עלה ב Nrg
"הקורבנות האמיתיים של הסערה התרבותית: אנחנו
אמנות שיש לה ביקוש – גם ימצא לה המימון. במהלך המאבק התרבותי של השבועות האחרונים נדמה שמירי רגב והאמנים מחזיקים דעות מנוגדות, אך למעשה מחזיקים הם בעיקרון משותף: זכותם להפקיע את כספו של הציבור ולקבוע עבורו מהי אומנות ראויה".
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/705/134.html?hp=47&cat=306&loc=105

תגובות