מאמרו של אוריאל לין ב"הארץ" על חשיבות האפשרות להצטיידות בנשק להגנה עצמית:
"זכותו של אדם להגן על חייו היא זכות יסוד שאין עליה עוררין, היא שלובה בזכות לחיים. אין ממש בזכות לחיים אם נשללת הזכות להגן עליהם. אני מציע, לפני שנכנסים לוויכוח על המדיניות הנכונה של מתן כלי נשק לאזרחי המדינה ותושביה, לעיין מחדש בחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו.

הזכות לחיים עומדת מעל לכל הזכויות האחרות של הפרט. הקריאה לנשיאת כלי נשק אינה קריאה פופוליסטית — זוהי דרישה של אנשים המאמינים שיש להם זכות להגן על עצמם. במציאות היום אין די באשליה ש"לי זה לא יקרה", כמו שמקובל בנהיגה חסרת אחריות. להיפך, יש לסגל את התפישה ש"זה בהחלט עלול לקרות גם לי". כל אחד מאתנו יכול להיות מושא להתקפת טרור."
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2749883

תגובות