לקרוא ולהנהן, כותב הלל גרשוני מבלוגרשוני – הבלוג של הלל גרשוני
משרד החינוך מציג: בורות באזרחות.
זו הכותרת של סרטון של ארץ נהדרת, ובו הקטע דלהלן: המורה, נפתלי בנט, מלמד את התלמידים שבדמוקרטיה הרוב קובע וכל השאר צריכים לשתוק. תלמיד אחד שואל: נראה לי שיש פה טעות, דמוקרטיה צריכה להגן על זכויותיהם של המיעוטים, לא? ועל כך הוא נענה במקהלה: שתוק, שתוק!
אותה מנגינה עולה גם מדפי העורך הלשוני של ספר האזרחות החדש, המנגיד יהדות עם דמוקרטיה כאילו דמוקרטיה היא סוג של ערך המגן על זכויות המיעוטים, וממאמרים רבים מעל דפי הארץ וכן הלאה.
וזו באמת הבורות הגמורה.
דמוקרטיה, כשמה כן היא: שלטון העם. אין שום דבר במילה דמוקרטיה, או במושג ההיסטורי הזה, שקשור בהגנה על זכויות מיעוטים. כלום. בדיוק להפך: ה*חשש* של ההוגים הליברלים הקלסיים מפני הדמוקרטיה, נבע בדיוק מהנקודה הזו: מכך שכשם שבשיטות ממשל אחרות יכולה לקום עריצות, כך גם בדמוקרטיה יכולה לקום עריצות, הלוא היא עריצות הרוב.
כל המעיין בכתבי הפדרליסט, שעמדו בבסיס הקמתה של הדמוקרטיה הגדולה ביותר, ארצות הברית של אמריקה, רואה עד כמה החשש מפני השתלטותה של הדמוקרטיה היה גדול, ועל כן שמו לה סייגים וגדרים. אותם סייגים *אינם* דמוקרטיים. הם בדיוק ההפך מדמוקרטיה. חלוקת הרשויות, החוקה, הפדרליזציה – כולם אמצעים *לא* דמוקרטיים (צר לי לאכזב אתכם), שנועדו לרסן את הרוב חסר המעצורים ולהגביל אותו.
כך גם שאר ההוגים מן המאה ה-18 וה-19 מדברים ברורות על החשש מפני דמוקרטיה ממשית והרצון להגביל אותה. תוכלו למצוא בחיבורו הגדול של אלקסיס דה טוקוויל, "הדמוקרטיה באמריקה", את הערכתו לאמצעים שבהם בחרו האמריקאים לרסן את הדמוקרטיה שלהם.
לא ברור מתי בדיוק החליטו להפוך את המונח דמוקרטיה לקודש קודשים, ולהכליל בו מיש-מש של רעיונות שאינם קשורים לנושא, אך זה לא קדם למאה העשרים, ובמקרים רבים מדובר בניצול ובעיוות של המושג לעניינים אחרים לגמרי.
הדבר העצוב באמת הוא שבמובנים רבים עריצות הרוב דווקא כן השתלטה כאן, ורבים מאבירי זכויות המיעוטים נושאים אותה בראש כל חוצות. הכוונה היא לעריצות הרוב הכלכלית: העובדה שרוב הציבור (שכבות הביניים) יכולים להטיל מסים יתרים על השכבות האחרות – החזקות והחלשות – כי "הרוב קובע", עוברת כשאין פוצה פה ומצפצף, אף שמדובר, לכל דבר ועניין, בעריצות הרוב. כך הוא גם כאשר הרוב מחליט לתקן תקנות שידכאו קבוצות מיעוט כלכליות חזקות, משום שלדעתו הם "טייקונים רשעים" שמצווה לגזול את כספם. כך שלא רק בורות באזרחות יש כאן, גם בורות (ורשעות) בכלכלה. על עריצות הרוב הזו לא תשמעו בבגרות לאזרחות שלכם.
לסרטון: https://www.facebook.com/EretzNehederet.Keshet/posts/10153198849631901

תגובות