לקראת ההפגנות נגד מתווה הגז אנו קוראים למפגינים לעיין בעמדה שפירסמה התנועה לקראת דיוני ועדת הכלכלה בנושא.
מי שעוקב אחר הנושא יתקשה להתעלם מהדמיון שבין קמפיין ההפגנות, ולאחריו הבג"צים מהקמפיין שנוהל נגד סלילת כביש 6 על ידי אירגונים דומים, ולעיתים אותם אנשים ממש (ע"ע ח"כ מיכל פארן) אז נגרמו עיכובים של כשנתיים בהתקדמות הפרוייקט שמעטים חולקים על נחיצותו כיום. (15 בגצ"ים שהוגשו אז נדחו כולם).
יחד עם זאת אנו קוראים למשטרה ולשאר רשויות החוק שלא למנוע או להפריע לקיומן של הפגנות – גם כאשר אנו סבורים שהן אינן מועילות, כבמקרה זה, לקידום החירות הכלכלית והאישית והשגשוג של אזרחי ישראל.

הנכם מוזמנים לעיין בעמדת התנועה ביחס למתווה הגז וכן למאמר המנתח את האירועים סביב סלילת כביש 6 המצ"ב. נסו את התרגיל של להחליף את השמות "כביש 6" ו"מתווה הגז" ולנסות את הטיעונים השונים.

ראו את מאמרו של בועז ארד על המאבק נגד כביש 6
http://mida.org.il/2015/03/26/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-6-%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95-%D7%91%D7%A4/

קישור לעמדת התנועה בנושא הגז:
https://liberal.co.il/gas/

תגובות