למרות הסימנים המעידים על התנגדות הכתב והעורך לעקרונות האירגונים והאנשים אותם הוא מסקר ראוי לציין את הופעתה של כתבה כזאת שלא היתה יכולה להתקיים בערוץ כזה לפני שנים בודדות – אנו מתברכים בה כסימן מעודד. ההשפעה והנוכחות של פעילות ליברלית המקדמת זכויות פרט וכלכלה חופשית ניכרת.
חשוב לנו לציין כי ספקטרום הפעילות הליברלית אינו מורכב מקבוצה אחידה שצמחה באותה ערוגה, יש בו מגוון חסר תקדים של נשים וגברים, דתיים וחילונים, יהודים ושאינם יהודים – לא מדובר באותה קבוצת התייחסות הניזונה ממימון מארה"ב ( זה תיאור קריקטוריסטי ולא מדובר בתמונת ראי של הקרן החדשה). בפועל הפעילותשל התנועה הליברלית החדשה מתקיימת בעיקר ממימון עצמי של אנשים עצמאיים ועובדים המשקיעים מזמנם מרצם וכספם לכל עניין ודבר (ויעיד על כך גיוס התרומות הפרטיות לכנס החירות הבא עלינו לטובה). מה שמשותף לכל אלו היא השאיפה להיות אנשים חופשיים במדינה חופשית. אנו רואים שאיפה זאת כנאצלת וגאים בה.

קישור לכתבה:
http://www.mako.co.il/finances-weekend/Article-99abd75a466d951006.htm

תגובות