לא לוותר על חופש הביטוי!
משטרת ישראל – נוכח איומים על חופש הביטוי אסור להיכנע. כינוס שוברים שתיקה בוטל עקב איומים שהתקבלו. זה קו אדום, חופש הביטוי הוא מיסודות המשטר הליברלי. נוכח איומים יש להגביר את האבטחה, במידת הצורך לדחות את האירוע, אך בשום אופן לא לבטל כינוסים של ארגוני שמאל או ימין, קיצוני או מתון. ישראל היא (ותהיה אף יותר) מדינה ליברלית, ישראל היא ארצנו ובישראל לא ניתן לבריונות לנצח!
http://www.the7eye.org.il/182670

תגובות