לאחר שמשה כחלון נכשל בעצירת הנסיקה של מחירי הדירות, המוצא היחיד שהוא רואה הוא לנסות להתיר זאת ולהאשים אחרים. הוא מאשים את בעלי שלוש דירות ואת השמאי הממשלתי במקום פשוט לבטל את החסמים בשוק הבנייה ולשווק קרקעות.

תגובות