לאחר שהשלטון אוסר בחוק על תחרות במשק החלב, נוצר קרטל חוקי ומונופולים רבים על טובת הרגולטור במקום על טובתנו. ואז מגיע הממונה על ההגבלים העסקיים [2] ונדהם למצוא מונופולים. ואז הוא מתערב נגד אותם מונופולים שהשלטון עצמו יצר. ועכשיו גם, בגלל שאף אחד לא יכול לפתוח מחלבה אלא אם השלטון מאשר לו להתחרות – משרד האוצר רוצה לקחת כספי ציבור [1] בשביל לעודד פתיחת מחלבה – אתם מבינים מה קורה כאן? התערבות יוצרת נזקים, ואז מישהו אחר מתערב בשביל לצמצם את הנזקים של ההתערבות הקודמת, ואז דרושה עוד התערבות בשביל לתקן את הנזקים של ההתערבות הקודמת – וכך זה ממשיך וממשיך כמו קרטון חלב מתגלגל. הדרך הטובה ביותר לשבור את קרטל החלב היא לאפשר תחרות מבפנים וחוץ, ולא התערבויות קטנות חוזרות ונשנות שעושות יותר נזק מתועלת.

[1] http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3648675,00.html
[2] http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000997357#fromelement=hp_firstarticle

תגובות