"לאחר הסתרה וטיוח של נתוני האמת אודות תוצאות חוק הספרים, כעת מתבררים ממדי הקטסטרופה: צניחה של 56% במכירת ספרים חדשים בישראל • האם דני טל, הממונה על ישום חוק הספרים במשרד הכלכלה, ישא בתוצאות?"
http://mida.org.il/2016/01/21/%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%93%D7%A0%D7%99-%D7%98%D7%9C-%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8/

תגובות