כשעצרו כמה עבודות ברכבת בשבת, כל המדינה רעשה וגעשה. אך פתאום התקשורת דוממת כשמקדמים כפיית סגירת המסחר בשבת על ידי חוק באצטלה "חברתית." זה לא לשבוע — שבועיים, זה לתמיד! הסוציאליסטים טרכטנברג משמאל ומיקי זוהר מימין מנסים למנוע מאנשים לעבוד בשבת.
כפייה על אנשים שלא לעבוד בשבת נוטלת מאנשים (ובעיקר אנשים עניים) את האפשרות להגדיל את הכנסותיהם, מקטינה את הביקוש לעובדים ופוגעת באיכות החיים של הצרכנים. כל זה כדי לשמח כמה סוציאליסטים ודתיים פטרנליסטים שהחליטו שהם יודעים מה טוב לאנשים יותר מאותם אנשים עצמם.

תגובות