ppbooks-120305144840-phpapp02_001.png

חוק הספרים לא יגן על סופרים אלא יכשיר קרטל ויפגע בכלל הצרכנים בישראל
בריטואל חוזר שבה השרה לימור לבנת ומעלה את החוק "להגנה על הספרות", מדובר בגרסא משוכתבת בפעם השלישית של חוק שנדחה הן על ידי ועדת השרים המיוחדת בראשות השר יוסי פלד, והן על ידי דוח חיצוני שהוזמן על ידי ועדת השרים מפרופ' חיים פרשטמן מאוניברסיטת תל אביב. התנועה הליברלית החדשה מפנה לנייר עמדה שנכתב בשנת 2010 בנושא ומתריעה מפני התוצאות ההרסניות שיהיו לחוק כזה אם יתקבל.

לפניכם ההודעה לעיתונות שפורסמה על ידי מכון ירושלים לחקר שווקים בנובמבר 2010.

b2ap3_thumbnail_JIMS.JPG

מכון ירושלים לחקר שווקים

הודעה לעיתונות

24 פברואר 2010

מכון ירושלים לחקר שווקים:

 

חוק הספרות לא יגן, אלא יכשיר קרטל

 

בנייר עמדה אשר מתפרסם היום, 24 בפברואר, תוקף "מכון ירושלים לחקר שווקים" את ההצעה שהממשלה תכתיב את תנאיי ההתקשרות בין סופרים, מוציאים לאור וחנויות הספרים. על פי המכון, התנאים המוזכרים על ידי חברי הכנסת ושרת התרבות הם תנאיי קרטל ויפגעו בציבור הקוראים, כמו גם בסופרים מתחילים.

נייר העמדה הוכן על ידי בועז ארד, מנתח מדיניות במכון, והוא כולל בחינה סטטיסטית של שוק הספרים בישראל, תנאיי החקיקה המוצעת וסקירת הניסיון הבינלאומי בחקיקה דומה.

בישראל נמכרים כ-35 מיליון ספרים בשנה, ישנן יותר מ-600 חנויות ספרים, יותר מ-1500 מו"לים, כל שנה יוצאים לאור יותר מ-7000 כותרים חדשים, והיקף המכירות נאמד בכ- 1.8 מיליארד ש"ח.  על פי המכון, מבצעי המכירות אשר השרה והח"כים מנסים למנוע אותם, הביאולגידול של 18% במספר הכותרים וגידול בהוצאה הפרטית על רכישת ספרים בשנים האחרונות.

המכון מזהיר ש"תומכי ההצעה להסדרת השוק על ידי הממשלה אומרים בפה מלא שבכוונתם להכתיב תנאים גם למאיירים, למתרגמים ולאחרים, למרות שהניסיון בעולם המראה שתכתיבים מביאים לצמצום השוק המוסדר".

ארד מציין בנייר העמדה את הניסיון של אנגליה: לאחר ביטול ההסדרים הכובלים, היקפי הוצאות הכותרים החדשים, המכירות ושטחי המסחר בספרים עלו. רשתות ספרים פתחו יותר סניפים, ההוצאות לרכישת ספרים צמחו מ-2.3 מיליארד ליש"ט בשנת 1996 ל-3.2 מיליארד ליש"ט בשנת 2006. לעומת אנגליה, גרמניה נשארה עם הסדר כובל, ושוק הספרים שם מדשדש. 

אנגליה ראתה לפני ביטול ההסדר 1.9 כותרים לכל 1000 תושבים ועם ביטולו היא זינקה ליחס של כמעט 3.3 ספרים ל-1000 תושבים בשנה. בגרמניה המספר הוא כ-1%, ובצרפת המגבילה את תנאי השוק, המספר נמוך מ-1%.

בנוסף מציין המכון, שהיסוד של היצירה הספרותית הינו חופש הביטוי. כל חקיקה המתערבת ומגבילה את החירות לכתוב, לפרסם ולהפיץ רעיונות מהווה פגיעה בערכי חופש הביטוי. 

"ההצעות ל'הגנת' הספרות ייצרו קרטל מחירים חוקי, המנוגד לאינטרס של אזרחי ישראל היוצרים והנהנים מיצירה ספרותית. חוקים כאלו יכריחו סופרים מתחילים לסבסד ותיקים, ויבלמו את הגידול במספרי כותרים ואת צריכת הספרים בישראל", כותב המכון.

pdf

תגובות