080s.png

בימים האחרונים נתקלתי בדעות של אנשים הטוענים שהנחיות הנגישות החדשות אינם דבר נורא כלל ושכל מי שמוטרד פשוט לא מבין את החוק. עיקר טענתם היא שההנחיות נוגעות אך ורק לאתרים גדולים ואינם מאיימים על אתרים קטנים כגון בלוגים. האמנם?

דבר ראשון הלכתי לאתר האיגוד האינטרנט הישראלי ושם הייתה ההודעה הבאה: ״איגוד האינטרנט הישראלי מדגיש, כי למרות שהנגשת האינטרנט היא צעד המתבקש, מבחינה חברתית ומוסרית, ההתייחסות הקולקטיבית המשתמעת מתקנות משרד המשפטים לכלל האתרים, אינה ראלית ומכבידה עד מאוד על מנהלי אתרים אלה.״ אך ההודעה הזו לא הספיקה להוכיח שההנחיות אכן נוגעות לכל האתרים מפני שנטען שההנחיות תקפות רק למי שנותן ״שירות ציבורי״. אך האם בלוגים נכללים תחת ההגדרה של נותני ״שירות ציבורי״? לפי ההבנה שלי בלוגים בהחלט נכללים תחת ״בידור, שירות חינוך, השכלה או פנאי,״ יתר על כן, מדוע איגוד האינטרנט לא כותב בשום מקום שבלוגים לא נכללים? 
מכיוון שאני אדם יסודי הנחתי בצד את דעתי והתקשרתי להקו הפתוח של איגוד האינטרנט הישראלי בטלפון 03-9700911 ומסתבר שבלוגים אכן נכללים בלשון החוק וחייבים להיות נגישים. 

מה הבעיה הגדולה בהנגשה של אתר?
הנחיות הנגישות נוצרו ב-2008 הרבה לפני האינטרנט כפי שהוא היום. לכן בתור מפתח אתרים אם אתה מעוניין לבנות אתר מדהים מבחינה ויזואלית סביר להניח שתמצא שהאתר לא עומד ב-100% מההנחיות מפני שחלקים ויזואליים לא יכולים להיות מתורגמים ע״י תוכנה שמקריאה את אתר האינטרנט. 

הנחיות יוצרים ביורוקרטית אינטרנט חדשה 
כמובן שיוצרי ההנחיה צפו שלא כל חלק באתר יוכל להיות מותאם, לכן הם יצרו נהלים של בקשת פתור. כדי לבקש פתור צריך להציג לגוף חדש ״מורשה לנגישות השירות״ חוות דעת של איש מקצוע כי קיימות מגבלות כדי לקבל ממנו פטור. מכיוון שיש מאות אלפי אתרים כעת תארו לעצמכם את הזמן שיקח כדי לקבל אישור. זאת מעבר לעלויות של קבלת ״חוות דעת של איש מקצוע״ אשר מסתמן שלא יוכל להיות כל מפתח אתר אלא רק ״איש מקצוע מורשה״.

הדרישה לעמידה מושלמת בהנחיות הוא אבסורד!
אני מזמין אתכם להיכנס לכתובת http://wave.webaim.org/ ולהזין כל כתובת אתר כדי לראות את האבסורד בהפיכה של הנחיות נגישות אשר בעלי אתרים משתדלים לבנות לפיו, לחוק אשר אי עמידה בו מאפשר לכל אדם לתבוע 50.000₪ ללא הוכחת נזק.
בבדיקה של כל האתרים מופיע שגיאות. החל בגוגל, פייסבוק, ווינט, הארץ וכלה במרכז המידע לנגישות. אם באתרים גדולים שבהחלט יכולים לממן את עליות ההנגשה יש שגיאות סביר להניח שאתרים קטנים ובלוגים גם אם ירצו להנגיש את האתר לא יוכלו לבצע זאת עקב העלויות הגבוהת בדרישה לאתר מושלם ללא אף שגיאה. 

b2ap3_thumbnail_080s.png

מעבר לדיון האם חוק הוא נכון וצודק מבחינה מוסרית, חוק בראש ובראשונה אמור להיות ברור ומידתי. חוק הנגשת האתרים נופל בכל קנה מידה אפשרי ובסופו של דבר כפי שהוא מנוסח כיום עומד רק לפגוע במוגבלים ובכל אדם שמחזיק אתר אינטרנט.

תגובות