כיצד פותרים את משבר הדיור? כתבה רביעית בסדרה באתר קו ישר: "בטווח הקצר, קשה מבחינה פוליטית לבצע רפורמה מקיפה ולשנות מן היסוד את חוק התכנון והבנייה, קשה אפילו למכור קרקעות מדינה בהיקף גדול ולשנות את ייעודן לבנייה. כל פיתרון מקיף שיוצע יעורר בעיקר מתנגדים אידיאולוגיים: ה"קשת המזרחית" תתנגד על בסיס של "צדק חלוקתי" כלשהו, ארגוני טבע יתנגדו לבנייה נמוכה בכפר, וארגוני סביבה יתנגדו לבנייה גבוהה בעיר, תושבי רמת פיסטוק ומצפה גביר יתנגדו להיתרי בנייה ביישוב ויתבעו את המדינה על "ירידת ערך". תעסוקה לבתי המשפט מובטחת לעשר שנים לפחות ולעורכי דין רבים יהיה קל יותר לקנות דירה לילדים."

http://www.kav.org.il/b1551.html

תגובות