כותב Oren Dovrat חבר התנועה:

תרגום דברי ראש ההסתדרות למי שלא הבין:

"אני פועל להעלאת יוקר המחייה של כלל האזרחים באמצעות הטלת מיסים נוספים על כל מה שאתם קונים, בשביל להעביר את הכסף לקבוצה קטנה של מקומבנים בועדים החזקים במגזר הציבורי ששלחו אותי לתפקיד ומקבלים משכרות אסטרונומיות על כלום.

בנוסף, אני מוודא שאותם מקומבנים יוכלו להתבטל כל היום ללא כל חשש, כי בזכות ההסתדרות לא ניתן לפטר אותם או לקשר בין התפוקה שלהם לשכר שלהם בשום צורה."

תגובות