כותב Boaz Arad-Erder "אנו שומעים שוב ושוב כי התקשורת החופשית היא נשמת אפה של הדמוקרטיה, לאחרונה בליווי התלונה על העיכובים בהקמת תאגיד השידור.
לכל המשתמשים במונח "תקשורת חופשית": תאגיד שידור שמוקם על ידי פוליטיקאים (הממנים, ממנים ומפטרים) ועסקני הסתדרות (היושבים על השאלטר) וממומן על ידי מיסים שנגבו בחוסר אבחנה וללא תלות בהעדפות ובחירת "הלקוחות" אינו מייצג תקשורת חופשית ואינו מתאים לאנשים חופשיים.
אנשים חופשיים בוחרים את התקשורת אותה הם צורכים וקובעים כמה ראוי לשלם עבורה, אנשים חופשיים אינם מסכימים שיכפו עליהם לממן אותה, ללא קשר אם הכפייה מגיעה בצורת "אגרה" או "מס", או אם קוראים לה "רשות" או "תאגיד". אפשר לכנות את המהלך הזה בשמות שונים – תקשורת חופשית אינה אחד מהם."

#תקשורתחופשית

תגובות