כותב פרופ' Omer Moav על הכרזותיו של שרגא ברוש:

"שרגא ברוש הוא דוגמה מצוינת לבעל עניין צר – הגנה על הבעלים של תעשיות שרווחיותן נובעת ממדיניות מצמצמת יבוא – על חשבון רווחת הציבור. הוא יכול לפעול בנחישות מול הממשלה בדרישה לסבסוד יצוא מחד ולחסימת יבוא מאידך, בגלל שיש פוליטיקאים שבבורותם משתפים אתו פעולה (אידיוטים שימושיים), ובגלל שהציבור בישראל בור בנושאים הכלכליים, ולכן מוכן לקבל את הטענות המופרכות של ברוש ולשלם את המחיר הכבד של יוקר המחיה והפגיעה באיכות החיים. הפוך בדיוק: חשיפה ליבוא (בלי קשר לכל הקשקוש הזה של "תחרות הוגנת") מגדילה את רווחת הציבור, תורמת ליצוא, ולא מגדילה אבטלה!"

ללמוד יותר על החשיבות של פתיחת השוק לייצוא וייבוא ראו את הרצאתו של פרופ מואב:
https://www.facebook.com/NewLiberal/videos/1094911003907360/

תגובות