כותב חבר הפורום הרעיוני של התנועה Omer Dostri על תאגיד השידור הציבורי באתר מידה: "לא רק שתאגיד השידור הציבורי הוא לא הפתרון, אלא שהוא מהווה מכשלה נוספת בדרך לשוק תקשורת מאוזן, מגוון ואיכותי."
http://mida.org.il/2016/07/21/%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99/

תגובות