כותב הלל גרשוני: "אחת האמונות הנפוצות מניחה שאולי יש בעיה בגישה הסוציאליסטית מבחינת היישום, אבל ש"הקפיטליזם החזירי" בעייתי מבחינת המוסר. במדינת הרווחה יש סולידריות, יש אחווה, יש עזרה לזולת; בקפיטליזם יש אנוכיות, סוציומטיות, וניצול מחפיר של החלשים. את התפיסה הזו אנחנו שומעים בתקשורת ורואים בסרטים, והיא מהווה אחת הסיבות המרכזיות לכוח המשיכה הגדול של הסוציאליזם לגווניו: האמונה שהוא מוסרי יותר…האמת, לדעתי, הפוכה לחלוטין. הסוציאליזם, או כלכלת הרווחה, נשמע אמנם מוסרי ואציל, אבל בפועל האדנים שהוא מושתת עליהם אינם מוסריים, והתמריצים שהוא יוצר מעודדים חוסר מוסריות. אנחנו מכירים זאת מברית המועצות ומגרורותיה. תחת חוקה נפלאה, רעיונות נאדרים ונשגבים ודיבור גבוהה גבוהה, התרחשו כל העוולות הגדולות שידע המין האנושי. בקנה מידה קטן יותר, אך משמעותי בהחלט, הדבר שריר וקיים גם בכלכלת הרווחה ה'סוציאל־דמוקרטית'."
מוזמנים לקרוא באתר מידה ולהגיע להרצאתו "הקלקלות המוסריות של כלכלת הרווחה" בכנס החירות הרביעי.

לקריאה באתר מידה:
http://mida.org.il/2017/03/26/%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94/

לרישום ותרומה לכנס:
http://event.ravpage.co.il/FreedomCon2017

תגובות