20130624-190053.jpg

הקרב על ייצוא הגז הולך ומתלהט. מצד אחד מאיימת יו"ר האופוזיציה לפנות לבג"ץ נגד החלטות הממשלה, ומצד אחר מודיעות חלק מהחברות השותפות בקידוחי הגז כי יגישו בג"ץ נגד הנזק שנגרם להן מן ההחלטות המשתנות. המתנגדים, המצוידים בסוללת סלבריטאים, לא נחים והקמפיין הפופוליסטי מכריז מעל כל מסך כי "הגז של כולנו". בנשף המסיכות של הפוליטיקה הישראלית הדמגוגיה דוחקת החוצה את העובדות ואת העקרונות, ובתווך משלמים את המחיר המשקיעים, היזמים ואזרחי ישראל.

להמשך קריאה "בישראל היום"

תגובות