"יוצאים לרחוב ודורשים את מה שמגיע לנו" קוראים פעילי V15, "תשובה מתעשר על חשבון כולנו" מסביר הפרשן הכלכלי של ערוץ 10 (מתן חודורוב) וכושלים ומכשילים אותנו בהתעלמות מהזכות הבסיסית המוקנית לכל אדם היא הזכות לקניין המבוטאת בקדושת כיבוד החוזים.
הויכוח הציבורי על "מתווה הגז" מניח מראש את הקבלה שמדובר על מסגרת ויכוח לגיטימית – היא לא.
כי לא לגיטימי לערוך הצבעה על הפרת זכויות – לא משנה כמה אנשים יצאו לרחוב להצביע על הלאמה של נכסים שנוצרו ופותחו בעזרת יזמות והון פרטי – הם יהיו טועים כל אחד בנפרד ובאותה מידה הם יהיו טועים גם אם יעמדו כמה אלפים ביחד.
זכויות קניין וכיבודן אינו עניין להצבעה מזדמנת או יכולת לצעוק יותר חזק ברחובות.
היומרה של הארגון הזה, כדוגמא לאירגונים "חברתיים" רבים אחרים, היא להכריז כי הם יקבעו מה יהיה המחיר של עיסקה בין מוכר לקונה, יומרה המהווה שיא חדש של טימטום חושים אליו הגענו.

הקריאה של V15:
https://www.facebook.com/VICTORY2015/photos/a.791613834234261.1073741829.790149967713981/905460862849557/?type=1

תגובות