ידידינו אורי כץ מסביר מדוע עדיף להיות "עני" בישראל מאשר במקסיקו ומדוע קריאות המצוקה על העוני בישראל מטעות את הציבור ומשחיתות את השיח הציבורי. לידיעת הקוראת, חה"כ שלי יחימוביץ.

https://www.facebook.com/266806780108495/photos/a.267960139993159.60896.266806780108495/793608500761651/?type=3

תגובות