חוק הספרים היה כישלון ידוע מראש, למרות ניסיונות התנועה הליברלית להתריע, הגשת ניירות עמדה והופעותינו בועדת החינוך של הכנסת בנושא לא הצלחנו למנוע את הנזק. התוצאות היום לפנינו ואנו מבטיחים להשתדל יותר בעתיד.
בקישור הבא: הופעה בועדת החינוך של הכנסת
http://youtu.be/aiCEz-UhRlE

בקישור הנוסף, נייר עמדה שנכתב על ידי בועז ארד הוצג בפני שרת התרבות דאז לימור לבנת.
http://www.jims-israel.org/heb/pdf/PPbooks.pdf

תגובות