חבר התנועה הליברלית גלעד חניה בועדת הטכנולוגיה. "נהגי המוניות לא דורשים להתפרנס בלבד. הם דורשים למנוע מאחרים להתפרנס. חופש עיסוק הוא נגזרת של חירות אדם לחיים ולעבודה. מדינת ישראל מלאה בתקנות שמונעים מאנשים להציע שירותים ומוצרים ולהתקשר בעסקים ויש לנוע לכיוון חופשי יותר"

תגובות