חברת הכנסת Sharren Haskel שרן השכל קוראת לסגירת מועצת הצמחים. אנו תומכים במאבק הצודק שיקל על החקלאים להשתחרר מעול העסקנים הסוחטים אותם ועל אזרחי ישראל שיוכלו להנות משוק חופשי ותחרותי בחקלאות.
בישראל התפתחה "ברית המועצות החקלאיות" הפועלת על פי עקרונות הפוגעים בזכויותיהם היסודיות לחיים ולקניין של אזרחי ישראל.

תגובות