חברנו Shahar Shlush שחר שלוש, תירגם את מאמרו החשוב של קרייג בידל: "שמאל וימין פוליטיים מוגדרים כיאות".

מאמרו של בידל הוא מאמר חשוב ומכונן, הזורק הצידה הסחות-דעת משניות ועוסק במהויות ההכרחיות להבחנה בין ימין ושמאל – לא רק בראייה לוקאלית יישראלית (אך בהחלט תקפה גם אליה), אלא בהסתכלות גלובלית וגורפת יותר על האידאולוגיות וההשקפות השונות, ויחסן אל זכויות.

"גישה רווחת אחת, לדוגמא, כושלת בציון הטבע המדויק של כל צד, אך אף על פי כן ממשיכה ומציבה את הקומוניזם, הסוציאליזם, ו"הליברליזם" המודרני בצד שמאל (או בקרבת צד שמאל) – ופשיזם, שמרנות, וקפיטליזם בצד ימין (או בקרבת צד ימין).

אין בכך היגיון, לפחות בצד הימני. לקפיטליזם – המערכת החברתית של זכויות הפרט, זכויות קניין, וחירות אישית – אין דבר במשותף עם שמרנות או עם פשיזם. נתייחס אליהם אחד-אחד…."

לאחר שבידל מפרק את הגישה הזו, הוא מתפנה להתייחס לגישה שכיחה נוספת: " גישה מוטעית נוספת לספקטרום השמאל-ימין הפוליטי היא הניסיון להגדיר את האלטרנטיבות הפוליטיות על ידי התייחסות לגודל או האחוז של הממשלה. על פי השקפה זו, בקצה השמאלי הממשלה בגודל מקסימלי או 100%; בקצה הימני יש אפס ממשלה או אנרכיה; והאמצע מכיל את כלל הגדלים האחרים האפשריים של הממשלה, מ'גדולה' ל'בינונית' ל'קטנה' ל'מינימלית'. אך גם זו היא גישה חסרת תקווה…." גישה זו להבחנה בין ימין/שמאל, יש לציין, משמשת פעמים רבות רק כ"קיצור דרך", כ"פרוקסי", להבחנתו המעמיקה יותר של בידל (גם אנו, כאן באקדמיה לימין, עשינו זאת בעבר), אך כאשר אנשים מתייחסים לגודלה של הממשלה כאל המהות עצמה (ולא כקיצור-דרך) הם מבצעים שגיאה בהבחנה.
גם אותם, מעמיד בידל על טעותם – " הנושא המרכזי בפוליטיקה אינו גודלה של הממשלה אלא תפקידה; השאלה אינה האם הממשלה גדולה או קטנה אלא האם הממשלה מגנה או מפרה זכויות. (ארי ארמסטרונג מתייחס לנושא זה עם מובאות מהכלכלן לודוויג וון מיזס)."

המאמר התפרסם באתר NRG ובפרינט של מקור ראשון.אנו ממליצים בחום על קריאתו.
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/838/074.html?hp=1&cat=404&loc=7

*זכויות, בהקשר שבידל מציין, הן כמובן שונות לחלוטין מאותן "הזכויות" המופרכות עליהן חוזרות חדשות לבקרים יחימוביץ, שפיר, זנדברג, יונה ואחרים. כדי להבין את ההבדל המהותי בין "זכות" מומצאת לזכות תקפה בראי הליברליזם הקלאסי, אנא בקרו שוב בפוסט שלנו בנושא "מה הכוונה ב'זכותי'?" https://www.facebook.com/academyamin/videos/vb.395353333996487/465793613619125/?type=3&theater

תגובות