התקשורת מטפחת את התפיסה כי מונופול ממשלתי (כמו חברת החשמל, על חובות הענק שלה והתנאים השערורתיים שבה) יהיה "רחום" יותר כלפי האזרחים מאשר מונופול פרטי (כמו שהייתה פעם אפל עם האייפון). אין לתפיסה זו כל יסוד במציאות. לא רק מהסיבה הזו חייבים להפריט את חברת החשמל ולשלוח את עובדיה הדשנים לפנסיה מוקדמת – גם מכיוון שבעזרת הפרטה נכונה ניתן ליצור שוק חשמל הרבה יותר יעיל ומוכוון צרכן (לאוהבי המאמרים, ראו על הפרטת שירותים מוניציפלים: http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Murphymanage.html)
דעת מיעוט Omer Moav

תגובות