60-STR3qpvu9J.jpg

התנועה הליברלית החדשה וחברים מן הציבור החופשי בישראל הפגינו ביום רביעי בבוקר ובמוצאי שבת נגד פגיעת ההסתדרות במשק בשל תופעת עובדי הקבלן.

הפגנה נגד השבתת המשק ביום רביעי 8 בפברואר ובמוצאי שבת 11 בפברואר.

 

התנועה הליברלית החדשה וחברים מן הציבור החופשי בישראל הפגינו ביום רביעי בבוקר ובמוצאי שבת נגד פגיעת ההסתדרות במשק בשל תופעת עובדי הקבלן.

במצגת מעל ההפגנה במוצאי שבת 11 בכיכר רבין, ת"א (ליד המזרקה שמול העירייה) 

בתנועה מציינים כי גם אם חרגה התופעה מן הנורמות המקובלות הרי שהאחריות העיקרית לכך נחה לפתחה של ההסתדרות.

ירון לרמן, ממייסדי התנועה מציין כי "תטיב ההסתדרות לעשות אם במקום לפגוע באזרחי ישראל תבדוק את עצמה ותפרק את הועדים המיליטנטים ברשות שדות התעופה, ברכבת, בחברת החשמל, בנמלים ובשאר הגופים הגדולים במשק ותשחרר את אחיזתה החונקת מן הכלכלה הישראלית."

המטרה היחידה שהשביתה תשיג מעבר לקידום מעמדו הפוליטי של עיני, הינה פגיעה במשק ובכלל ציבור העובדים והאזרחים בישראל, גם ברור לכל כי הראשונים להיפגע יהיו דווקא העובדים החלשים במשק

{"video":"http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wcKFlXMlD3A","width":"400","height":"225"}

לפרטים נוספים:

בועז ארד, דובר ( 054-4737998)

התנועה הליברלית החדשה www.liberal.co.il

דף ההפגנה בפייסבוק

תגובות