התנועה הליברלית מגנה את אישור הממשלה לערוך חיפוש ללא חשד, לא ברור הטעם בנוהל זה, שכן אם מתעורר חשד החוק הקיים מרשה לערוך חיפוש. שינוי החוק מהווה פרצה המאפשרת לשוטרים לפעול באופן מתעמר כלפי אוכלוסיה ללא כל ביקורת שיפוטית וחוקית.
עלינו לזכור כי עברנו תקופות פיגועים קשות, טרור של פיצוץ אוטובוסים ומטענים שהפיל קורבנות רבים מבלי שממשלת ישראל נקטה בצעדים כה חמורים כלפי אזרחי ישראל ואין סיבה להוסיף פגיעה זאת, שהינה פרס לטרור. התנועה הליברלית קוראת לכנסת להביע אי-אמון בממשלה, לפני שצעדים כאלו ואחרים יאפשרו לממשלה לשלול את חרותנו דרך פתיחת הדלת בפני התנהלות שרירותית והתעמרות של המשטרה באזרחים שאין כל חשד כלפיהם.

http://news.walla.co.il/item/2898299

תגובות