YayNay2.jpg

התנועה הליברלית החדשה תעניק חסות באמצעות הענקת גישה לפלטפורמה לשידור ודייבייט למועמדים ברשויות המקומיות ולאנשי ציבור פעילים ופוליטיקאים הפועלים למען שקיפות ואחריות אישית ולמען הגדלת חירויות הפרט בישראל בהתאם לערכי התנועה.

היוזמה שמטרתה לקדם שקיפות, מחויבות ואחריות אישית של נבחרי ציבור הושקה ב-1 בספטמבר בשידור חי של הגב' נורית אבנר המועמדת לרשות עירית רמת השרון.

התנועה תעמיד את המערכת למועמדים לצרכי דייבט והצגת משנתם לבוחרים. 

אנו מזמינים מועמדים לרשויות המקומיות לקראת הבחירות שתערכנה ביום ג'  22.10.2013, י"ח חשוון התשע"ד המעונינים לחזק את הקשר עם הציבור ולהציג את משנתם באופן פומבי וישיר להצטרף ליוזמה ולקיים שידורים ועימותים לטובת שיפור איכות הממשל בישראל.

לפניות israeli.liberals[@]gmail.com (נא להוריד סוגריים סיביב ה-@ לפני משלוח מייל) 

 

b2ap3_thumbnail_NORIT-AVNER.jpg

 

 

תגובות