התנועה הליברלית החדשה תומכת בצמצום זכות השביתה – במובן שמאפשר להתארגנות עובדים לשבות מבלי לשאת בהשלכות של מעשיהם. זכותו של העובד לשבות או להתפטר, אך זכותו של המעסיק להטיל על העובד סנקציות במקרה כזה של הפרת חוזה צריכה להישמר.
מספר שרים קידמו בימיה האחרונים של הכנסת יוזמת חקיקה שלא הבשילה ומטרתה להגביל את זכות השביתה למקרים עניינים בלבד – כלומר למקרים בהם השביתה נובעת מהפרת חוזה מצד המעסיק, ולא למקרים בהם מטרת השביתה היא פוליטית. אנו מברכים אותם על כך, וקוראים להם להמשיך בפעילות זו גם בממשלה הבאה.
התנועה הליברלית החדשה תתמוך בכל נציג, מימין ומשמאל, שיביע עמדות ליברליות, כך עשינו וכך נמשיך לעשות.

https://www.youtube.com/watch?v=jchEee52ECg

תגובות