בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות קוראת התנועה הליברלית החדשה לראש הממשלה לנצל שעת כושר זו בה הקואליציה רחבה ויציבה למימוש הבטחותיו ערב הבחירות להורדה משמעותית בנטל המס וקידום יוזמות ליברליות כלכליות.

"העת הזו היא הזדמנות פוליטית נדירה לרפורמות ליברליות בכלכלת המדינה ובשיטת הממשל" אומר ירון לרמן, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה. "כגודל הממשלה כך גודל הציפיות לשינוי אמיתי ונכון לטיפול בבעיית יוקר המחיה ובבעיית המשילות,
כמו כן על ראש הממשלה בנימין נתניהו מוטלת כעת החובה לנצל את ההזדמנות שספק אם תחזור בעתיד ולכונן חוקה אשר תשמור על ערכי חרות הפרט ושלטון החוק."

"בעקבות אימוץ חלק ממסקנות וועדת טרכטנברג והגדלת מעורבות המדינה בכל תחומי הפעילות הכלכלית הולך וגדל גם הגרעון התקציבי והיקף השיעבוד של אזרחי ישראל לתשלומי ריבית והחזר חובות. התערבות זו מובילה בהכרח להאמרת המיסים ולפגיעה בשגשוג האזרחים וחירות הפרט. עלינו לחזור למדיניות אחראית ולא פופוליסטית של קיצוצים והורדת מסים. נזכיר לראש הממשלה את שורשיו הכלכליים הליברלים ואת הבטחותיו בטרם הבחירות הקודמות אשר כעת יש לו את ההזדמנות להביא אותן לידי מימוש" הוסיף בועז ארד דובר התנועה.

התנועה הליברלית החדשה נאבקת למען פיתרון אמיתי, צודק ושיווני לבעיית השירות בצבא ודוגלת בהפיכתו של צה"ל, בהדרגה, לצבא התנדבותי ומקצועי. "בפועל הרכבת כבר עזבה את התחנה" אומר בועז ארד, "לא ניתן ולא רצוי לגייס בכפייה עשרות אלפי חרדים או חילונים המתנגדים לשירות צבאי. הפתרון הנכון בחברה חופשית הוא התקדמות במתווה שהתוו ועדות רגב, בן בסט וגורמים נוספים על מנת להפוך את צה"ל בהדרגה לצבא מקצועי ולשחרר את החרדים מתלות בישיבות ולאפשר להם לתרום באמת לחברה ולכלכלה על ידי השתלבות בשוק העבודה". התנועה הליברלית החדשה

www.liberal.co.il

תגובות