התנועה הליברלית החדשה מוחה על הגדלת התמיכות הכספיות האמריקאיות ומזהירה כי הגדלת התמיכות הפיננסיות האמריקאיות לישראל טומנת בחובה סכנות גדולות למדינת ישראל ולעצמאותה הפוליטית הכלכלית ולתמיכת ארוכת טווח של הציבור האמריקי בישראל כמו גם לתהליכי התייעלות הכרחיים במשק הישראלי.
התנועה קוראת לראש הממשלה ולממשלת ישראל להודות לנשיא אובמה על הצעתו הנדיבה להגדלת המימון, בעקבות ההסכם עם איראן, ולהתמקד בשיתופי פעולה לקידום איכות הטכנולוגיה המשותפת ובהגברת המחקר המדעי/טכנולוגי המשותף של ארה"ב עם ישראל. התנועה הליברלית קוראת לממשלת ישראל לממן במימון ישראלי עצמי את העלויות הכרוכות בהעמקת שיתוף הפעולה עם האמריקאים באמצעות בראש ובראשונה התייעלות המגזר הציבורי הישראלי.

http://www.jims-israel.org/PDF/148_2.pdf

תגובות