77-ONqj8W5ucI.jpg

מזה כמעט כשבוע, שיאנה גורליק, בת 30 מקנדה, כלואה בישראל. על שום מה? על שום ש"לאהסדירה את הפטור משירות צבאי ב-2007 כפי שהתבקשה על ידי צה"ל", לדברי דובר צה"ל. כעת, "הוגש נגדה כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עבירה של היעדר מן השירות של 4,170 ימים" וצה"ל מתכנן לגזור עליה חמישה חודשי מאסר.

 
יאנה הצהירה שהיא "עם ישראל, גמרה". התנועה הליברלית החדשה דורשת את שחרורה ללא דיחוי של יאנה גורליק, בטרם ננקוט בצעדים המשפטיים הדרושים על מנת להבטיח את חירותה.
 
 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html
 
תודה רבה לכל המצטרפים החדשים. חשוב לי לציין שאנחנו לא "אנטי צה"ל", אנחנו חבים תודה לצה"ל המגן על חירותנו, אך אנחנו גם בעד חופש ובעד מוסר. יאנה גורליק היא אחת מיני אנשים רבים שנתקלו בבירוקרטיה האטומה שבמערכת הציבורית הישראלית, בין אם זה הצבא ובין אם זה הביטוח הלאומי. כרגע סיפורה העלה לתודעה את העובדה שהצבא יכול, על פי חוק או לא, לשלול את חירותם של אנשים שכבר מזמן אינם חיים בטריטוריה עליה הוא אמון. כרגע סיפורה הדגים באופן מוחשי למדי, את האבסורד, לדעתנו, שבגיוס החובה.
 
אנו "מנצלים" את המומנט, על מנת לקרוא לשחרורה ולחירותה של יאנה גורליק – עצוב שהיא "עם ישראל גמרה", עצוב וחבל, אבל למה אפשר לצפות כאשר מהתלים בך בשדה התעופה, קוראים לך להגיע אל בסיס קליטה ומיון, מעלים אותך על מדים וקושרים אותך באזיקים בגיל 30. אנחנו גם באים כדי להעביר את המסר שלנו, הכל כך טריוויאלי, שצבא לדידנו אמור להתעסק בנושאי ביטחון ותו לא, שצבא צריך להיות מקצועי. אנחנו נגד גיוס בכפייה, אנחנו בעד מעבר הדרגתי ושקול, לצבא מקצועי, צבא שיתגמל את חייליו בהתאם ולא בשכר עבדים. צבא שלא יאסור אזרחים לחמישה חודשי מאסר כי הם לא הסדירו בירוקרטיה כלשהי, לכאורה.

אנו מתכננים הפגנה ופרטים נוספים ניתן למצא בפייסבוק בדף האירוע

 
נא שתפו עם כל מכריכם ועשו מאמץ להגיע. אישה יושבת בבית כלא צבאי ללא כל הצדקה מוסרית לכך. תודה רבה לכם.

 

לפניכם מכתב התנועה לרמטכ"ל
 

מזה כמעט כשבוע, שיאנה גורליק, בת 30 מקנדה, כלואה בישראל. על שום מה? על שום ש"לאהסדירה את הפטור משירות צבאי ב-2007 כפי שהתבקשה על ידי צה"ל", לדברי דובר צה"ל. כעת, "הוגש נגדה כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עבירה של היעדר מן השירות של 4,170 ימים" וצה"ל מתכנן לגזור עליה חמישה חודשי מאסר.

 

 

יאנה הצהירה שהיא "עם ישראל, גמרה". התנועה הליברלית החדשה דורשת את שחרורה ללא דיחוי של יאנה גורליק, בטרם ננקוט בצעדים המשפטיים הדרושים על מנת להבטיח את חירותה.

 

 

 

 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html

 

 
תודה רבה לכל המצטרפים החדשים. חשוב לי לציין שאנחנו לא "אנטי צה"ל", אנחנו חבים תודה לצה"ל המגן על חירותנו, אך אנחנו גם בעד חופש ובעד מוסר. יאנה גורליק היא אחת מיני אנשים רבים שנתקלו בבירוקרטיה האטומה שבמערכת הציבורית הישראלית, בין אם זה הצבא ובין אם זה הביטוח הלאומי. כרגע סיפורה העלה לתודעה את העובדה שהצבא יכול, על פי חוק או לא, לשלול את חירותם של אנשים שכבר מזמן אינם חיים בטריטוריה עליה הוא אמון. כרגע סיפורה הדגים באופן מוחשי למדי, את האבסורד, לדעתנו, שבגיוס החובה.
 
אנו "מנצלים" את המומנט, על מנת לקרוא לשחרורה ולחירותה של יאנה גורליק – עצוב שהיא "עם ישראל גמרה", עצוב וחבל, אבל למה אפשר לצפות כאשר מהתלים בך בשדה התעופה, קוראים לך להגיע אל בסיס קליטה ומיון, מעלים אותך על מדים וקושרים אותך באזיקים בגיל 30. אנחנו גם באים כדי להעביר את המסר שלנו, הכל כך טריוויאלי, שצבא לדידנו אמור להתעסק בנושאי ביטחון ותו לא, שצבא צריך להיות מקצועי. אנחנו נגד גיוס בכפייה, אנחנו בעד מעבר הדרגתי ושקול, לצבא מקצועי, צבא שיתגמל את חייליו בהתאם ולא בשכר עבדים. צבא שלא יאסור אזרחים לחמישה חודשי מאסר כי הם לא הסדירו בירוקרטיה כלשהי, לכאורה.

 

אנו מתכננים הפגנה ופרטים נוספים ניתן למצא בפייסבוק בדף האירוע

 

 
נא שתפו עם כל מכריכם ועשו מאמץ להגיע. אישה יושבת בבית כלא צבאי ללא כל הצדקה מוסרית לכך. תודה רבה לכם.

 

 

 

לפניכם מכתב התנועה לרמטכ"ל
 
 

מזה כמעט כשבוע, שיאנה גורליק, בת 30 מקנדה, כלואה בישראל. על שום מה? על שום ש"לאהסדירה את הפטור משירות צבאי ב-2007 כפי שהתבקשה על ידי צה"ל", לדברי דובר צה"ל. כעת, "הוגש נגדה כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עבירה של היעדר מן השירות של 4,170 ימים" וצה"ל מתכנן לגזור עליה חמישה חודשי מאסר.

 

 

יאנה הצהירה שהיא "עם ישראל, גמרה". התנועה הליברלית החדשה דורשת את שחרורה ללא דיחוי של יאנה גורליק, בטרם ננקוט בצעדים המשפטיים הדרושים על מנת להבטיח את חירותה.

 

 

 

 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html

 

 
תודה רבה לכל המצטרפים החדשים. חשוב לי לציין שאנחנו לא "אנטי צה"ל", אנחנו חבים תודה לצה"ל המגן על חירותנו, אך אנחנו גם בעד חופש ובעד מוסר. יאנה גורליק היא אחת מיני אנשים רבים שנתקלו בבירוקרטיה האטומה שבמערכת הציבורית הישראלית, בין אם זה הצבא ובין אם זה הביטוח הלאומי. כרגע סיפורה העלה לתודעה את העובדה שהצבא יכול, על פי חוק או לא, לשלול את חירותם של אנשים שכבר מזמן אינם חיים בטריטוריה עליה הוא אמון. כרגע סיפורה הדגים באופן מוחשי למדי, את האבסורד, לדעתנו, שבגיוס החובה.
 
אנו "מנצלים" את המומנט, על מנת לקרוא לשחרורה ולחירותה של יאנה גורליק – עצוב שהיא "עם ישראל גמרה", עצוב וחבל, אבל למה אפשר לצפות כאשר מהתלים בך בשדה התעופה, קוראים לך להגיע אל בסיס קליטה ומיון, מעלים אותך על מדים וקושרים אותך באזיקים בגיל 30. אנחנו גם באים כדי להעביר את המסר שלנו, הכל כך טריוויאלי, שצבא לדידנו אמור להתעסק בנושאי ביטחון ותו לא, שצבא צריך להיות מקצועי. אנחנו נגד גיוס בכפייה, אנחנו בעד מעבר הדרגתי ושקול, לצבא מקצועי, צבא שיתגמל את חייליו בהתאם ולא בשכר עבדים. צבא שלא יאסור אזרחים לחמישה חודשי מאסר כי הם לא הסדירו בירוקרטיה כלשהי, לכאורה.

 

אנו מתכננים הפגנה ופרטים נוספים ניתן למצא בפייסבוק בדף האירוע

 

 
נא שתפו עם כל מכריכם ועשו מאמץ להגיע. אישה יושבת בבית כלא צבאי ללא כל הצדקה מוסרית לכך. תודה רבה לכם.

 

 

 

לפניכם מכתב התנועה לרמטכ"ל

תגובות

#_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; text-align#_sc# justify; "#_gt##_lt#font size="2"#_gt# #_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#מזה כמעט כשבוע, שיאנה גורליק, בת 30 מקנדה, כלואה בישראל. על שו#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#ם מה?#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# על שום ש"לא#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#הסדירה את הפטור משירות צבאי ב-2007 כפי שהתבקשה על ידי צה"ל", לדברי דובר צה"ל. כעת, "הוגש נגדה כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עבירה של היעדר מן השירות של 4,170 ימים" וצה"ל מתכנן לגזור עליה חמישה חודשי מאסר.#_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color#_sc# rgb(51, 51, 51); line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#יאנה הצהירה שהיא "עם ישראל, גמרה". התנועה הליברלית החדשה דורשת את שחרורה ללא דיחוי של יאנה גורליק, בטרם ננקוט בצעדים המשפטיים הדרושים על מנת להבטיח את חירותה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html" rel="nofollow nofollow" style="cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#http#_sc#//www.nrg.co.il/#_lt#wbr#_gt##_lt#span class="word_break" style="display#_sc# inline-block; "#_gt##_lt#/span#_gt#online/1/ART2/401/892.html#_lt#/a#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html" rel="nofollow nofollow" style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/a#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#תודה רבה לכל המצטרפים החדשים. חשוב לי לציין שאנחנו לא "אנטי צה"ל", אנחנו חבים תודה לצה"ל המגן על חירותנו, אך אנחנו גם בעד חופש ובעד מוסר. יאנה גורליק היא אחת מיני אנשים רבים שנתקלו בבירוקרטיה האטומה שבמערכת הציבורית הישראלית, בין אם זה הצבא ובין אם זה הביטוח הלאומי. כרגע סיפורה העלה לתודעה את העובדה שהצבא יכול, על פי חוק או לא, לשלול את חירותם של אנשים שכבר מזמן אינם חיים בטריטוריה עליה הוא אמון. כרגע סיפורה הדגים באופן מוחשי למדי, את האבסורד, לדעתנו, שבגיוס החובה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#אנו "מנצלים" את המומנט, על מנת לקרוא לשחרורה ולחירותה של יאנה גורליק – עצוב שהיא "עם ישראל גמרה", עצוב וחבל, אבל למה אפשר לצפות כאשר מהתלים בך בשדה התעופה, קוראים לך להגיע אל בסיס קליטה ומיון, מעלים אותך על מדים וקושרים אותך באזיקים בגיל 30. אנחנו גם באים כדי להעביר את המסר שלנו, הכל כך טריוויאלי, שצבא לדידנו אמור להתעסק בנושאי ביטחון ותו לא, שצבא צריך להיות מקצועי. אנחנו נגד גיוס בכפייה, אנחנו בעד מעבר הדרגתי ושקול, לצבא מקצועי, צבא שיתגמל את חייליו בהתאם ולא בשכר עבדים. צבא שלא יאסור אזרחים לחמישה חודשי מאסר כי הם לא הסדירו בירוקרטיה כלשהי, לכאורה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt#אנו מתכננים הפגנה ופרטים נוספים ניתן למצא בפייסבוק בדף האירוע#_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.facebook.com/events/440376692667753/441058072599615/?notif_t=plan_mall_activity" style="font-size#_sc# small; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/events/440376692667753/441058072599615/?notif_t=plan_mall_activity#_lt#/a#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# small; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#נא שתפו עם כל מכריכם ועשו מאמץ להגיע. אישה יושבת בבית כלא צבאי ללא כל הצדקה מוסרית לכך. תודה רבה לכם.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt#לפניכם מכתב התנועה לרמטכ"ל#_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div dir="ltr" align="center" style="color#_sc# rgb(37, 65, 23); font-family#_sc# monospace; line-height#_sc# 12.727272033691406px; text-align#_sc# justify; font-weight#_sc# bold; text-decoration#_sc# underline overline; "#_gt##_lt#font size="2"#_gt# #_lt#iframe src="http#_sc#//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14223917" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border#_sc#1px solid #CCC;border-width#_sc#1px 1px 0;margin-bottom#_sc#5px" allowfullscreen#_gt# #_lt#/iframe#_gt# #_lt#div style="margin-bottom#_sc#5px"#_gt# #_lt#strong#_gt# #_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.slideshare.net/Anochi/9-912" title="9 9-12מכתב התנועה הליברלית למען שחרור יאנה גורליק" target="_blank"#_gt#9 9-12מכתב התנועה הליברלית למען שחרור יאנה גורליק#_lt#/a#_gt# #_lt#/strong#_gt# from #_lt#strong#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.slideshare.net/Anochi" target="_blank"#_gt##_lt#/a#_gt##_lt#/strong#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt#

תגובות

#_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; text-align#_sc# justify; "#_gt##_lt#font size="2"#_gt# #_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#מזה כמעט כשבוע, שיאנה גורליק, בת 30 מקנדה, כלואה בישראל. על שו#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#ם מה?#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# על שום ש"לא#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#הסדירה את הפטור משירות צבאי ב-2007 כפי שהתבקשה על ידי צה"ל", לדברי דובר צה"ל. כעת, "הוגש נגדה כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עבירה של היעדר מן השירות של 4,170 ימים" וצה"ל מתכנן לגזור עליה חמישה חודשי מאסר.#_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color#_sc# rgb(51, 51, 51); line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#יאנה הצהירה שהיא "עם ישראל, גמרה". התנועה הליברלית החדשה דורשת את שחרורה ללא דיחוי של יאנה גורליק, בטרם ננקוט בצעדים המשפטיים הדרושים על מנת להבטיח את חירותה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html" rel="nofollow nofollow" style="cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#http#_sc#//www.nrg.co.il/#_lt#wbr#_gt##_lt#span class="word_break" style="display#_sc# inline-block; "#_gt##_lt#/span#_gt#online/1/ART2/401/892.html#_lt#/a#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html" rel="nofollow nofollow" style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/a#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#תודה רבה לכל המצטרפים החדשים. חשוב לי לציין שאנחנו לא "אנטי צה"ל", אנחנו חבים תודה לצה"ל המגן על חירותנו, אך אנחנו גם בעד חופש ובעד מוסר. יאנה גורליק היא אחת מיני אנשים רבים שנתקלו בבירוקרטיה האטומה שבמערכת הציבורית הישראלית, בין אם זה הצבא ובין אם זה הביטוח הלאומי. כרגע סיפורה העלה לתודעה את העובדה שהצבא יכול, על פי חוק או לא, לשלול את חירותם של אנשים שכבר מזמן אינם חיים בטריטוריה עליה הוא אמון. כרגע סיפורה הדגים באופן מוחשי למדי, את האבסורד, לדעתנו, שבגיוס החובה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#אנו "מנצלים" את המומנט, על מנת לקרוא לשחרורה ולחירותה של יאנה גורליק – עצוב שהיא "עם ישראל גמרה", עצוב וחבל, אבל למה אפשר לצפות כאשר מהתלים בך בשדה התעופה, קוראים לך להגיע אל בסיס קליטה ומיון, מעלים אותך על מדים וקושרים אותך באזיקים בגיל 30. אנחנו גם באים כדי להעביר את המסר שלנו, הכל כך טריוויאלי, שצבא לדידנו אמור להתעסק בנושאי ביטחון ותו לא, שצבא צריך להיות מקצועי. אנחנו נגד גיוס בכפייה, אנחנו בעד מעבר הדרגתי ושקול, לצבא מקצועי, צבא שיתגמל את חייליו בהתאם ולא בשכר עבדים. צבא שלא יאסור אזרחים לחמישה חודשי מאסר כי הם לא הסדירו בירוקרטיה כלשהי, לכאורה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt#אנו מתכננים הפגנה ופרטים נוספים ניתן למצא בפייסבוק בדף האירוע#_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.facebook.com/events/440376692667753/441058072599615/?notif_t=plan_mall_activity" style="font-size#_sc# small; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/events/440376692667753/441058072599615/?notif_t=plan_mall_activity#_lt#/a#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# small; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#נא שתפו עם כל מכריכם ועשו מאמץ להגיע. אישה יושבת בבית כלא צבאי ללא כל הצדקה מוסרית לכך. תודה רבה לכם.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt#לפניכם מכתב התנועה לרמטכ"ל#_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div dir="ltr" align="center" style="color#_sc# rgb(37, 65, 23); font-family#_sc# monospace; line-height#_sc# 12.727272033691406px; text-align#_sc# justify; font-weight#_sc# bold; text-decoration#_sc# underline overline; "#_gt##_lt#font size="2"#_gt# #_lt#iframe src="http#_sc#//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14223917" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border#_sc#1px solid #CCC;border-width#_sc#1px 1px 0;margin-bottom#_sc#5px" allowfullscreen#_gt# #_lt#/iframe#_gt# #_lt#div style="margin-bottom#_sc#5px"#_gt# #_lt#strong#_gt# #_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.slideshare.net/Anochi/9-912" title="9 9-12מכתב התנועה הליברלית למען שחרור יאנה גורליק" target="_blank"#_gt#9 9-12מכתב התנועה הליברלית למען שחרור יאנה גורליק#_lt#/a#_gt# #_lt#/strong#_gt# from #_lt#strong#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.slideshare.net/Anochi" target="_blank"#_gt##_lt#/a#_gt##_lt#/strong#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt#

תגובות

#_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; text-align#_sc# justify; "#_gt##_lt#font size="2"#_gt# #_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#מזה כמעט כשבוע, שיאנה גורליק, בת 30 מקנדה, כלואה בישראל. על שו#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#ם מה?#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# על שום ש"לא#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#הסדירה את הפטור משירות צבאי ב-2007 כפי שהתבקשה על ידי צה"ל", לדברי דובר צה"ל. כעת, "הוגש נגדה כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עבירה של היעדר מן השירות של 4,170 ימים" וצה"ל מתכנן לגזור עליה חמישה חודשי מאסר.#_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color#_sc# rgb(51, 51, 51); line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#יאנה הצהירה שהיא "עם ישראל, גמרה". התנועה הליברלית החדשה דורשת את שחרורה ללא דיחוי של יאנה גורליק, בטרם ננקוט בצעדים המשפטיים הדרושים על מנת להבטיח את חירותה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html" rel="nofollow nofollow" style="cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#http#_sc#//www.nrg.co.il/#_lt#wbr#_gt##_lt#span class="word_break" style="display#_sc# inline-block; "#_gt##_lt#/span#_gt#online/1/ART2/401/892.html#_lt#/a#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.nrg.co.il/online/1/ART2/401/892.html" rel="nofollow nofollow" style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# none; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/a#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#תודה רבה לכל המצטרפים החדשים. חשוב לי לציין שאנחנו לא "אנטי צה"ל", אנחנו חבים תודה לצה"ל המגן על חירותנו, אך אנחנו גם בעד חופש ובעד מוסר. יאנה גורליק היא אחת מיני אנשים רבים שנתקלו בבירוקרטיה האטומה שבמערכת הציבורית הישראלית, בין אם זה הצבא ובין אם זה הביטוח הלאומי. כרגע סיפורה העלה לתודעה את העובדה שהצבא יכול, על פי חוק או לא, לשלול את חירותם של אנשים שכבר מזמן אינם חיים בטריטוריה עליה הוא אמון. כרגע סיפורה הדגים באופן מוחשי למדי, את האבסורד, לדעתנו, שבגיוס החובה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#אנו "מנצלים" את המומנט, על מנת לקרוא לשחרורה ולחירותה של יאנה גורליק – עצוב שהיא "עם ישראל גמרה", עצוב וחבל, אבל למה אפשר לצפות כאשר מהתלים בך בשדה התעופה, קוראים לך להגיע אל בסיס קליטה ומיון, מעלים אותך על מדים וקושרים אותך באזיקים בגיל 30. אנחנו גם באים כדי להעביר את המסר שלנו, הכל כך טריוויאלי, שצבא לדידנו אמור להתעסק בנושאי ביטחון ותו לא, שצבא צריך להיות מקצועי. אנחנו נגד גיוס בכפייה, אנחנו בעד מעבר הדרגתי ושקול, לצבא מקצועי, צבא שיתגמל את חייליו בהתאם ולא בשכר עבדים. צבא שלא יאסור אזרחים לחמישה חודשי מאסר כי הם לא הסדירו בירוקרטיה כלשהי, לכאורה.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt#אנו מתכננים הפגנה ופרטים נוספים ניתן למצא בפייסבוק בדף האירוע#_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.facebook.com/events/440376692667753/441058072599615/?notif_t=plan_mall_activity" style="font-size#_sc# small; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/events/440376692667753/441058072599615/?notif_t=plan_mall_activity#_lt#/a#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# small; line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.727272033691406px; "#_gt#נא שתפו עם כל מכריכם ועשו מאמץ להגיע. אישה יושבת בבית כלא צבאי ללא כל הצדקה מוסרית לכך. תודה רבה לכם.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; "#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; color#_sc# rgb(51, 51, 51); font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 12.727272033691406px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#font size="2"#_gt#לפניכם מכתב התנועה לרמטכ"ל#_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div class="text_exposed_show" style="display#_sc# inline; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); "#_gt##_lt#div dir="ltr" align="center" style="color#_sc# rgb(37, 65, 23); font-family#_sc# monospace; line-height#_sc# 12.727272033691406px; text-align#_sc# justify; font-weight#_sc# bold; text-decoration#_sc# underline overline; "#_gt##_lt#font size="2"#_gt# #_lt#iframe src="http#_sc#//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14223917" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border#_sc#1px solid #CCC;border-width#_sc#1px 1px 0;margin-bottom#_sc#5px" allowfullscreen#_gt# #_lt#/iframe#_gt# #_lt#div style="margin-bottom#_sc#5px"#_gt# #_lt#strong#_gt# #_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.slideshare.net/Anochi/9-912" title="9 9-12מכתב התנועה הליברלית למען שחרור יאנה גורליק" target="_blank"#_gt#9 9-12מכתב התנועה הליברלית למען שחרור יאנה גורליק#_lt#/a#_gt# #_lt#/strong#_gt# from #_lt#strong#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.slideshare.net/Anochi" target="_blank"#_gt##_lt#/a#_gt##_lt#/strong#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#font size="2"#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"#_gt##_lt#span style="line-height#_sc# 12.716666221618652px;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#div style="text-align#_sc# justify;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#/div#_gt#

תגובות