10155468_495263990578649_1075341629_n.jpg

התנועה הליברלית החדשה פועלת באופן מתמשך נגד אופן ההתנהלות הבריונית של ועדי העובדים המחזיקים במונופולים בחסות הממשלה. אנו דורשים לשנות את היחס בין המדינה לאזרח ולחדול מההתיחסות לאזרחי ישראל כנתינים שבויים. 
בחזון התנועה (סעיף ד) נכתב: "מפריטים נכון חברות ממשלתיות. המגזר הפרטי, שהוא יזמי ויצרני מתפקד כקטר הנושא את המשק ובו תלויה איכות החיים בישראל. המשק הישראלי נושא בעול מגזר ציבורי מנופח, השואב כמעט מחצית מהתמ"ג של מדינת ישראל. חברת החשמל נושאת בחוב של עשרות מיליארדי שקלים. הנמלים והרכבת מספקים שירות מסורבל ונגועים בנפוטיזם ושחיתות. הדרך היחידה לפתרון בעיות אלה מן היסוד הוא להפריט חברות אלה. הפרטה נכונה לא נעשית על ידי העברת גרעיני השליטה למקורבי הממשל אלא על ידי הנפקה בבורסה של מניות החברה לציבור".

הצעד הראשון הנדרש במדינה מתוקנת הינו פיטורים מיידים של אלון חסן מכל תפקיד ציבורי.

 

 

תגובות