30-C1xn9UPtHO.jpg

חברי התנועה הליברלית החדשה בחיפה והצפון נפגשו לערב של דיוני כלכלה וחברה. קומה במבשלת הבירה החיפאית "ליבירה" הוקדשה למפגש.

בערב שבת, 29/9/12, התכנסנו, חברי התנועה הליברלית החדשה בחיפה והצפון, לעוד ערב של דיוני כלכלה וחברה. קומה שלמה נאלצו לסגור במבשלת הבירה החיפאית "ליבירה" לאור מספרם הגדול של המשתתפים באירוע. אפילו מירושלים ומהמרכז הגיעו כדי להשתתף ולהחליף רעיונות. לאחר התייעצות עם אריק, החלטנו להכריז על הקמת התא. היה רועש כל כך עד שנאלצתי לעמוד על הכיסא, מסתכל על השולחן הארוך המלא לגמרי, עד שחלק מהחברים ישבו בשולחנות נפרדים, בכל האנשים שהתכנסו והיו עסוקים בוויכוחים של להט הרגע.

השעה הייתה בערך תשע וחצי כשהושתקו הדיונים לטובת ההכרזה על ייסודו של התא החיפאי של התנועה הליברלית החדשה. השאלה "מי מעוניין בהקמת מרכז פעילות קבוע של התנועה בחיפה" נענתה בשאגה ובהרמת לחיים, למען החופש. מאחר שלא הייתה שום התלבטות, עברנו מיד לנושא הבא והתחלנו לתכנן את הפעילות לזמן הקרוב. אפילו הצטרפו אלינו חברים חדשים, אותם אנחנו מקבלים בברכה.

חיפה ידועה בתור "העיר האדומה" כבר שנים רבות. המטרה: לשנות את זה!

התא מרכז את הפעילות בחיפה ובצפון ויערוך אירועים ופעילויות נוספות, וכמו כן משמש כתובת לשאלות בנושאי ליברליזם וחירות הפרט לכל המעוניין.

{"file":"/2","place":"user:433"}

בין המשתתפים, חברי התנועה: מילי, אריק וייס, ערן בר לב, יצחק פרימן, גלעד חניה, מתי אקסנטון, אייל נוי, אריק שפע, שחר מייק, אורן דוברת, שקד דוברת, מאיה פרטיאגין, אור קרלינסקי ויוני לירון.

תגובות