92-9D0soZav3g.jpg

התא הליברלי באוניברסיטה העברית החל בפעילות עם הרצאה של רותם סלע. לפניכם דיווחו של יעקב חן ציון.

למרות שפעילות ההסברה של תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית החלה זה מכבר, אתמול בערב 27/11/12 התקיים מפגש הפתיחה הרשמי של תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית. לאחר התכנסות בשעה שבע בערב בקמפוס הר הצופים הציג אייר לין, ראש ומייסד התא, את המשנה האידיאולוגית של התנועה, וכן סקר את פעילויות התא המתוכננות לשנה הקרובה.

לאחר מכן התכבדנו בהרצאתו של לא אחר מאשר רותם סלע, מבעלי בלוג הקפיטליסט היומי. רותם ניתח את "המחאה החברתית" תוך הסתכלות מעמיקה על הערכים (או אולי חוסר הערכים) שהניעו אותה. דיבר על השפעת עלייתו של ערך החירות החל מהמהפכה התעשייתית, והשפעותיו המבורכות על איכות החיים, כמו גם האתגרים שהוא מציב בפני האדם המודרני. 

טענתו היא שאנשי המחאה מעוניינים במדינת "מטפלת", שלא רק תדאג לכל לצרכיהם הכלכליים, אלא גם תמנע מהם את הכאב שכרוך בבחירה האישית ולקיחת האחריות של האדם על חייו. ההרצאה הייתה מעשירה ביותר, ונגעה בערכים החירות הבסיסיים העומדים מאחורי המשנה הכלכלית. לאחר ההרצאה נשאר רותם לענות לשאלות חברי התא, והתפתח דיון פורה לגבי הכיוון אליו מתקדמות הכלכלות המובילות בעולם.

 

להצטרפות לפעילות התא ועידכונים בפייסבוק:

http://www.facebook.com/NewLiberalHuji

להצטרפות לריכוז פעילות של תאי הסטודנטים הליברליים בכלל האנויברסיטאות:

http://www.facebook.com/groups/339304679487113

תגובות

#_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px;"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt# למרות שפעילות ההסברה של תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית החלה זה מכבר, אתמול בערב 27/11/12 התקיים מפגש הפתיחה הרשמי של תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית. לאחר התכנסות בשעה שבע בערב בקמפוס הר הצופים הציג אייר לין, ראש ומייסד התא, את המשנה האידיאולוגית של התנועה, וכן סקר את פעילויות התא המתוכננות לשנה הקרובה.#_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#לאחר מכן התכבדנו בהרצאתו של לא אחר מאשר רותם סלע, מבעלי בלוג הקפיטליסט היומי. רותם ניתח את "המחאה החברתית" תוך הסתכלות מעמיקה על הערכים (או אולי חוסר הערכים) שהניעו אותה. דיבר על השפעת עלייתו של ערך החירות החל מהמהפכה התעשייתית, והשפעותיו המבורכות על איכות החיים, כמו גם האתגרים שהוא מציב בפני האדם המודרני.  #_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt# #_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#טענתו היא שאנשי המחאה מעוניינים במדינת "מטפלת", שלא רק תדאג לכל לצרכיהם הכלכליים, אלא גם תמנע מהם את הכאב שכרוך בבחירה האישית ולקיחת האחריות של האדם על חייו. ההרצאה הייתה מעשירה ביותר, ונגעה בערכים החירות הבסיסיים העומדים מאחורי המשנה הכלכלית. לאחר ההרצאה נשאר רותם לענות לשאלות חברי התא, והתפתח דיון פורה לגבי הכיוון אליו מתקדמות הכלכלות המובילות בעולם.#_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#להצטרפות לפעילות התא ועידכונים בפייסבוק#_sc##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/NewLiberalHuji#_lt#/font#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#להצטרפות לריכוז פעילות של תאי הסטודנטים הליברליים בכלל האנויברסיטאות#_sc##_lt#/font#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/groups/339304679487113/#_lt#br#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt#

תגובות

#_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px;"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt# למרות שפעילות ההסברה של תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית החלה זה מכבר, אתמול בערב 27/11/12 התקיים מפגש הפתיחה הרשמי של תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית. לאחר התכנסות בשעה שבע בערב בקמפוס הר הצופים הציג אייר לין, ראש ומייסד התא, את המשנה האידיאולוגית של התנועה, וכן סקר את פעילויות התא המתוכננות לשנה הקרובה.#_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#לאחר מכן התכבדנו בהרצאתו של לא אחר מאשר רותם סלע, מבעלי בלוג הקפיטליסט היומי. רותם ניתח את "המחאה החברתית" תוך הסתכלות מעמיקה על הערכים (או אולי חוסר הערכים) שהניעו אותה. דיבר על השפעת עלייתו של ערך החירות החל מהמהפכה התעשייתית, והשפעותיו המבורכות על איכות החיים, כמו גם האתגרים שהוא מציב בפני האדם המודרני.  #_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt# #_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#טענתו היא שאנשי המחאה מעוניינים במדינת "מטפלת", שלא רק תדאג לכל לצרכיהם הכלכליים, אלא גם תמנע מהם את הכאב שכרוך בבחירה האישית ולקיחת האחריות של האדם על חייו. ההרצאה הייתה מעשירה ביותר, ונגעה בערכים החירות הבסיסיים העומדים מאחורי המשנה הכלכלית. לאחר ההרצאה נשאר רותם לענות לשאלות חברי התא, והתפתח דיון פורה לגבי הכיוון אליו מתקדמות הכלכלות המובילות בעולם.#_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#להצטרפות לפעילות התא ועידכונים בפייסבוק#_sc##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/NewLiberalHuji#_lt#/font#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#להצטרפות לריכוז פעילות של תאי הסטודנטים הליברליים בכלל האנויברסיטאות#_sc##_lt#/font#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/groups/339304679487113/#_lt#br#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt#

תגובות

#_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px;"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt# למרות שפעילות ההסברה של תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית החלה זה מכבר, אתמול בערב 27/11/12 התקיים מפגש הפתיחה הרשמי של תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית. לאחר התכנסות בשעה שבע בערב בקמפוס הר הצופים הציג אייר לין, ראש ומייסד התא, את המשנה האידיאולוגית של התנועה, וכן סקר את פעילויות התא המתוכננות לשנה הקרובה.#_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#לאחר מכן התכבדנו בהרצאתו של לא אחר מאשר רותם סלע, מבעלי בלוג הקפיטליסט היומי. רותם ניתח את "המחאה החברתית" תוך הסתכלות מעמיקה על הערכים (או אולי חוסר הערכים) שהניעו אותה. דיבר על השפעת עלייתו של ערך החירות החל מהמהפכה התעשייתית, והשפעותיו המבורכות על איכות החיים, כמו גם האתגרים שהוא מציב בפני האדם המודרני.  #_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt# #_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#טענתו היא שאנשי המחאה מעוניינים במדינת "מטפלת", שלא רק תדאג לכל לצרכיהם הכלכליים, אלא גם תמנע מהם את הכאב שכרוך בבחירה האישית ולקיחת האחריות של האדם על חייו. ההרצאה הייתה מעשירה ביותר, ונגעה בערכים החירות הבסיסיים העומדים מאחורי המשנה הכלכלית. לאחר ההרצאה נשאר רותם לענות לשאלות חברי התא, והתפתח דיון פורה לגבי הכיוון אליו מתקדמות הכלכלות המובילות בעולם.#_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# medium;"#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif;"#_gt#להצטרפות לפעילות התא ועידכונים בפייסבוק#_sc##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/NewLiberalHuji#_lt#/font#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#להצטרפות לריכוז פעילות של תאי הסטודנטים הליברליים בכלל האנויברסיטאות#_sc##_lt#/font#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#p class="MsoNormal" style="margin-top#_sc# 12pt;"#_gt##_lt#span lang="HE"#_gt##_lt#font face="arial, helvetica, sans-serif"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/groups/339304679487113/#_lt#br#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt#

תגובות