השחקן נורמן עיסא אינו מעוניין להופיע בבקעת הירדן… משרד התרבות מאיים לסגור את ברז הסובסידיות לפרוייקט אמנותי שלו. הפתעה הפתעה….
כמה בעיות היו נפתרות אם המדינה לא היתה עוסקת בהעברת כספים בכפייה מכיסיהם של משלמי המיסים למלכחי הפנכה הסמוכים על שולחנה.
כפי שנכתב בטור שהתייחס לנושא בדהמרקר:
http://www.themarker.com/opinion/1.2385047
ראוי לחזור ולצטט את האמירה החשובה של ד"ר רפאל אמנון, שהיה חבר ועדת ורשובסקי שבחנה סבסוד אמנות (1994-1993) וכתב בסיכום דעת המיעוט: "תמיכה באמנות עשויה לגרוע מעצמאותה ולהפכה לתלויה במשטר. המרחק בין אמנות תלותית לבין אמנות מטעם אינו רב וברור כי לא לזה ולא לזה יקרא 'אמנות'. הוא הדין בטיפוח האמנות ובחינוך לאהבתה. מי יקבע מהי האמנות הראויה לאהבת הבריות ומי יחרוץ את דין האמנות הראויה לטיפוח? הרי בעצם הסלקציה הזאת, נחתך גורלן של יצירות לשבט או לחסד. ואולי אין מקום להתערבות השלטון בתחום רגיש זה? מאין לנו שהאמנות זקוקה כל כך לתמיכה וכי הגישה הפטרנליסטית היא הנכונה והחייבת לשלוט בכיפה? מדוע יש לעודד את היצירה המקומית – הרי אם טובה היא, ממילא ינהר הקהל אחריה ואם גרועה היא מה הטעם בעידודה?".
תודה לשרה מירי רגב שממחישה גם לאבירי התקציבים התרבותיים שלא תמיד החמאה מרוחה על הצד שלהם. אם זה לא מספיק בכדי להמחיש מדוע יש להפריד בין המדינה לתרבות כנראה ששום דבר לא ימחיש זאת.

תגובות