הקריאה שלנו היא פשוטה:
לבטל את החוק, לא עושים מספר צחוק. עיזרו לנו לנסות להציל את שוק ספרי הנייר על ידי הסרת החקיקה שהשפיעה ומשפיעה על החרבתו. 

מתוך מאמרו של אמיר וייטמן:

"מה שמדאיג יותר הוא שהסופרים הצעירים והחדשים הם הקורבנות העיקריים של החוק בצד היוצרים. המכירות של ספרים חדשים וכן הוצאה לאור של ספרי ביכורים נמצאים בירידה משמעותית – 20% לפחות – מאז כניסת החוק לתוקף, בשל העלייה בסיכון העסקי שכרוך בהוצאת ספר חדש. סופרים חדשים גילו כי ספריהם שהיו מוכנים להוצאה לאור הוקפאו.

הזהרנו שמספר הכותרים לנפש יקטן ואכן, מאז כניסת החוק לתוקף, המו"לים הוציאו לאור הרבה פחות ספרים, מה שממחיש את הבאות – פגיעת ארוכת טווח ביצירה הספרותית הישראלית, הן באיכות והן בכמות. הזהרנו שרווחיות כל הענף בסכנה, ואכן, עם כניסת החוק לתוקף ירדו בממוצע תקבולי חנויות הספרים באחוזים ניכרים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. "

http://www.themarker.com/opinion/1.2363150

נייר העמדה של בועז ארד, אשר המחוקק העדיף להתעלם ממנו:

http://www.jims-israel.org/heb/pdf/PPbooks.pdf

ודו"ח הבדיקה של של פרופ' חיים פרשטמן, שהגיע למסקנות דומות:

http://www.slideshare.net/Anochi/ss-29755696

תגובות