bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_001.png

חזרנו מישיבת ועדת החינוך שעסקה בחוק הספרים. החוק השערורייתי הינו החוק הראשון בישראל האוסר על מתן הנחות לצרכן. לא רק שהוא לא יוביל לשגשוג ולפריחת השוק אלא להפך, ידרדר את ישראל למדרגה הנמוכה בה נמצאות מדינות בהן יש חוק דומה ויוצאים פחות כותרים חדשים לאור מידי שנה. לפניכם המצגת שתוכננה (ותואמה מראש) לישיבה ונאסרה להקרנה על ידי חה"כ עמרם מצנע, יו"ר ועדת החינוך.

b2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_001.png

b2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_002.pngb2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_003.pngb2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_004.pngb2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_005.pngb2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_006.pngb2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_007.pngb2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_008.pngb2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_009.pngb2ap3_thumbnail_bookspptkenesset-130703062102-phpapp02_010.png

תגובות