הפרק הנוכחי של הפיטורים בכי"ל הינו רק שלב בסאגה בה המדינה מנסה להעמיס עוד ועוד מגבלות על המפעלים הפרטיים תוך התעלמות כי לכל פעולה פופוליסטית יש תוצאה הרבה פחות נעימה.
בשורה התחתונה, מנהלי חברה צריכים להציג רווחים לבעלי המניות • מדינת ישראל חשבה שתוכל להגדיל עוד ועוד את המס על כי"ל כי "אי אפשר להזיז את ים המלח" • עתה מסתבר שהיא טעתה: צניחה חופשית ברווחי המפעל הובילה לגל הפיטורים הנוכחי ולזליגת העסקים לחו"ל • כשהמדינה יוצרת אווירה אנטי-עסקית המשקיעים מדירים את רגליהם.
מאמרו של אורי רדלר במידה.
http://mida.org.il/2015/02/12/%D7%9B%D7%99%D7%9C-%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99/

תגובות