51331620991599640360no.jpg

חברת הכנסת, שלי יחימוביץ' ("עבודה"), יצאה ביום שישי האחרון בתמיכה למשטרת ישראל, תוך שהיא מחזקת את ידיה. לדבריה, "תקציב המשטרה לשנת 2014 הוא 9 מיליארד שקלים מול תקציב הבטחון 66 מיליארד שקלים. לשוטרים אין לווייני ריגול, מזל"טים, כטב"מים, 8200 וכו' וכו'".

מוסיפה חברת הכנסת וכותבת: "האבסורד הוא, שככל שמייבשים, וככל שמקצצים, וככל שגודעים את הזרועות של מי שאנחנו מבקשים שיגנו עלינו, ויתנו לנו שירותים, כך גם רמת התלונות והטענות עולה כל הזמן, והטענות הן תמיד כלפי השליחים. לא כלפי מי שמייבש".

המשטרה לא יעילה ולא מקצועית, נקודה. הפשע פושה ברחובות והמשטרה אינה מצליחה לעמוד במשימותיה הבסיסיות להשלטת סדר ושקט ציבורי. במצב זה, היינו מצפים לביקורת עניינית ומקצועית על טיב השוטרים (הגיוס) ועל תהליך הקידום של שוטרים בכירים. היינו מצפים להעלאת פתרונות פרודוקטיביים, כגון רפורמות מקצועיות והתייעלות.

ומה הפיתרון של יחימוביץ'? הזרמת תקציבי עתק מהמדינה. כמו בכל סוגיה שיחימוביץ' מתייחסת אליה – אם מישהו נכשל, זה אומר שהמדינה לא עזרה לו מספיק. הטרמינולוגיה והאידאולוגיה של יחימוביץ' מסוכנות. הן מאירות את השוטרים באור מגוחך ועלוב, בהציגותם כנכים החייבים עזרה קבועה של מלווה ומעודדות פרזיטיות, עצלנות, חוסר מקצועיות וסיאוב. 

בניגוד לצה"ל, משטרת ישראל לא מתעסקת עם צבאות סדירים ולא סדירים וגופים בעלי תקציבים אדירים. משטרת ישראל מתעסקת בדומרני ולא עם גוף כמו חיזבאללה, שתקציבו כשל מדינה קטנה.
במקום להציע הצעות הזויות, כמו להגדיל את תקציב המשטרה ובכך לצמצם את הפערים מצה"ל (ההיפך המוחלט – יש להפחית בהדרגתיות מתקציב צה"ל), ראוי שיחימוביץ' תתרכז בתהליך ההתייעלות המקצועית שעל המשטרה לעבור, בכדי להצדיק את קיומה.

 

תגובות