2013-05-04_203725.jpg

היום יצעדו בתל אביב הקצוות הקומוניסטיים והסוציאליסטיים של השמאל הישראלי. הם יצעדו כצללים חיוורים של תהלוכות ההמונים, שהגיעו לשיאן המביש עם הכרזות האבל על מותו של רוצח ההמונים סטאלין.

במקורו, מסמן 1 במאי את הפגנות הפועלים לקיצור יום העבודה בקנדה ובארה"ב בשנות ה־70 ו־80 של המאה ה־19.בעוד שם המשיכה המהפכה הקפיטליסטית בשחרור כלל בני האדם – פועלים, יזמים ומשקיעים – לחיים בריאים, ארוכים ומאושרים יותר ויצרה עושר שטרם נראה, בשאר העולם הפך 1 במאי לסמל טרגי, שנחטף ורוקן מתוכנו על ידי התנועות הפשיסטיות והקומוניסטיות והפך לכלי לשעבוד האדם.

תנועות המהפכה הקומוניסטיות הפכוהו למנוף להפצת השקר, שלפיו מקור העושר הוא בניצול העובד ובהחדרת סכסוכים ומלחמת מעמדות. כיום, נגמרה התקופה שבה התנועה הקומוניסטית לא חששה להסתיר את כוונותיה, התקופה שבה כוונות הרובה היו הטיעון הסופי והמשכנע ושמצעד הצבא האדום ב־1 במאי המחיש את האיום הצבאי המצפה למתנגדי המהפכה.

בריה"מ קרסה, מיליונים שהיו משועבדים למגף הסובייטי שוחררו והקומוניזם כבר אינו קורץ כבעבר. ואולם האידיאולוגיה המסוכנת שאיפשרה לשעבד מיליונים ממשיכה לרחוש באקדמיות ובחוגי השמאל. מה שנותר מאותה אידיאולוגיה זאבית נעטה כיום בסיסמאות "עור כבש" ומוצג כ"סולידריות חברתית", "רווחת העובד" ו"צדק חברתי". האידיאולוגיה המרקסיסטית כיום אמנם אינה מסוגלת לאיים על הציבור פיזית, אך עושה ככל יכולתה לשעבדו כלכלית.

ואולם גם את השקר הזה של דאגה ל"רווחת העובדים" ראוי להפריך. מי שיבחן את 100 מקומות העבודה הטובים  בעולם – דירוג שנעשה על ידי העובדים באמצעות שאלונים אנונימיים בתהליך סינון קפדני – יגלה כי אין בין חברות אלו, שכולן פרטיות או נסחרות בבורסה, ולו אחת שנבנתה על פי עקרונות ה"צדק החברתי" שמקדמים הקומוניסטים והסוציאליסטים.

חברת גוגל, ענקית התוכנה (SAS), וחברות מובילות רבות המעסיקות עשרות אלפי עובדים בתחומי השירותים והטכנולוגיה ומככבות זה עשור בראש הטבלה העולמית, קמו בזכות השיטה הקפיטליסטית. חברות אלו קמו בזכות רעיונות של יזמים אמיצים בסביבה המשוחררת מן התפיסה שעושר נוצר על ידי ניצול ואלימות. חברות שראוי שייבחנו על ידי כל המבקש באמת את רווחת העובדים. הן צמחו והובילו לרווחה גדולה בזכות חופש היזמות, היצירה והתחרות החופשית.

אם באמת רוצים צועדי 1 במאי לקדם חיים של כבוד, של יצרנות ושל שגשוג, מוטב היה להם לקבור את הדגלים האדומים, להחזיר את פנקסי החבר בהסתדרות ולהצהיר על דרישתם לשחרור השוק הישראלי לתחרות חופשית, תוך כדי הסרת החסמים המשעבדים בעול את כלל האזרחים. את 1 במאי מוטב שנהפוך ליום זיכרון – יום זיכרון לקורבנות השעבוד הקומוניסטי.

 

פורסם לראשונה בישראל היום

 

תגובות