34% מהעובדים במגזר הציבורי מקבלים השלמה לשכר מינימום, למרות שרק 2% מהעובדים במגזר הציבורי באמת משתכרים שכר מינימום.

כיצד הדבר ייתכן? ישראבלוף קלאסי.

תלוש שכר של עובד ממוצע בשירות המדינה נראה בערך ככה:
שכר בסיס 2000 ש"ח.
תוספת שקר כלשהו 5000 ש"ח.
תוספת שקר אחר 3000 ש"ח.
תוספת שקר שלישי 800 ש"ח.תוספת שקר תשיעי 15 ש"ח.
השלמה לשכר מינימום 2300 ש"ח.
שכר כולל: 15000 ש"ח.

המשכורת מורכבת משורה ארוכה של תוספות ש"לא נחשבות" לצורכי השלמה לשכר מינימום (למרות שרובן המכריע כן נחשבות לפנסיה התקציבית).

ההעלאה המוצעת בשכר המינימום תטיב מאוד עם עובדים אלו, העובדים החזקים ביותר במשק, המחוברים, שנהנים מקביעות לכל החיים ומפנסיה תקציבית וחיים על חשבון המיסים שכולנו משלמים.

כל אחד ואחד מהעובדים הללו יקבל העלאה בגובה העלאת שכר המינימום (כ 1300 ש"ח בחודש לפי ההצעה הפופוליסטית העדכנית), גם אם הוא מרוויח פי 2, 3 ולפעמים 4 משכר המינימום!

העובדים הללו לא יפוטרו כתוצאה מהעלאת שכר המינימום, כי למעסיק שלהם (הממשלה) אין שיקולי רווח והפסד, הממשלה פשוט תיקח מאיתנו יותר מיסים כדי לממן את התוספת לשכר.

לעומתם, רבים מהעובדים במגזר הפרטי שמרוויחים שכר מינימום יאבדו את מקום עבודתם, מכיוון שלא משתלם להעסיק אותם בשכר החדש והגבוה.

שאר העובדים במגזר הפרטי יאלצו להצטמצם ולהוריד את רמת חייהם הן בגלל העלייה במחירים שתיגרם בשל העלייה בשכר המינימום, הן בשל הקצבאות הנוספות שיהיה צריך לשלם לכל אותם מובטלים חדשים ובעיקר בשל העלייה במיסים שתידרש על מנת לממן את העלאת שכרם של המחוברים במגזר הציבורי.

העומדים מאחורי הקמפיין הם הועדים החזקים במגזר הציבורי, הם עושים את מה שמשלמים להם לעשות – דואגים לחבריהם המחוברים במגזר הציבורי, תוך רמיסת כל שאר אזרחי ישראל ובראש ובראשונה העובדים החלשים ביותר בחברה אשר באמת משתכרים שכר מינימום (בלי ישראבלוף ותוספות) שהיכולת שלהם לעבוד למחייתם ולפרנס את עצמם תילקח מהם.

מנגד, מול אותם גורמי כוח חזקים בועדים הגדולים, חייבם להתייצב האזרחים הבלתי-מחוברים, ולהגיד עד כאן. לא ניתן לכם לגזול מאיתנו עוד. לא ניתן לכם לדרדר את החלשים ביותר בחברה לאבטלה מנוונת ועוני מחפיר בשל בצע כסף.

בתמונה: עופר עיני, יו"ר ההסתדרות הקודם. סמל השחיתות.

ראו המקור לסיפור כאן: http://www.themarker.com/news/politics/1.1903468

תגובות