הסופר ליעד שוהם מציג את הפגיעה הקשה שחווה בעקבות חוק הספרים בכינוס שנערך בכנסת על ידי חה"כ Yoav Kisch – יואב קיש בהשתתפות סופרים מוציאים לאור ומומחים.
לעיון בנייר העמדה שפורסם על ידי בועז ארד וחזה את הנזקים הצפויים מהחוק כאן:
http://www.slideshare.net/Anochi/ppbooks-44841997

תגובות