הסופר זוהר מנשס מציג את הנזקים מחוק הספרים בכינוס שנערך בכנסת על ידי חה"כ יואב קיש בהשתתפות סופרים מוציאים לאור ומומחים.
לעיון בנייר העמדה שפורסם על ידי בועז ארד וחזה את הנזקים הצפויים מהחוק כאן:
http://www.slideshare.net/Anochi/ppbooks-44841997

תגובות