המלצותיו של פרופ' עומר מואב Omer Moav לנתניהו וכחלון: הגברת תחרות, הורדת מכסים, פיתוח משאבי טבע, רפורמה ביחס לכוחם המופרז של ועדי עובדים, וקיצוץ בתקציבים מנופחים במגזר הציבורי.
קיראו בדהמרקר היום:
http://www.themarker.com/opinion/1.2636087

תגובות