המיצג הכלכלי המדובר עובר השנה ב-35 מדינות והפעם גם בירושלים. כלכלנים, דיפלומטים ומומחי מדיניות מארה"ב ואירופה יציגו תמונה ברורה של חשיבות השוק החופשי בתקופה של נסיגה מעקרונות אלו

https://www.facebook.com/events/843273949058954/

תגובות