10411245_690786434319821_451069223219740054_n.jpg

כמעט תמיד זה מגיע למונופולים והחרדה ממונופול שיוכל לנצל את כוחו ולסחוט את כולנו לעוני. 
החשש אכן מוצדק, יש מספר מונופולים חזקים בארץ אשר מנצלים כוחם וסוחטים את כולנו;
החברות הממשלתיות – חברת החשמל, נמלי הים והרכבת מתנהלות כמונופול הנמצא הבשליטת ועדי העובדים. עובדים אלה המאגודים בהסתדרות, מנצלים את כוח המונופול וכניעת הפוליטיקאים לסחוט את הקופה הציבורית. את הכסף שלנו. 

השאלה היא עד מתי?

מתי ימאס לנו לממן את איגודי העובדים במגזר הציבורי?
מתי הפוליטיקאים יתחילו להפנות את דאגתם למי שעבד עבור הכסף שהם מחלקים למונופולים?

המציאות תשתנה ביום שתפסק תלותם של הפוליטיקאים בוועדים, לאחר שכולנו נתפקד למפלגות הגדולות.

עוד בכתבה של אבי בר-אלי:
http://www.themarker.com/dynamo/1.2358240

סרטון קצר המסביר איך השיטה עובדת: 
https://liberal.co.il/חדשות/287-publicsector

 

 
 
 

תגובות